Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

Exekuční příkaz je listina, která je vydána exekutorem na základě rozhodnutí soudu o nařízení exekuce na majetek dlužníka. Proti exekučnímu příkazu není možné odvolání.

Platný exekuční příkaz musí mít tyto náležitosti:

  • doručení do vlastních rukou účastníků (pozor, vyhýbáte-li se přebírání pošty, platí, že Vám byla listina doručena!)
  • označení exekučního soudu a exekutora
  • písemná dohoda
  • závěrečný výrok
  • poučení o odvolání
  • místo a datum vydání exekučního příkazu
  • podpis exekutora

V případě, že Vám byl tento příkaz doručen, zachovejte chladnou hlavu. Obraťte se na nás a my Vaše problémy vyřešíme. Kontaktujte nás přes formulář nebo telefonicky.

 

 

Kontakt: spravce@prodej-nemovitosti-v-exekuci.cz

Potřebuji pomoci s řešením exekuci na nemovitosti v okrese:
Volejte, smskujte, prozvánějte.
Pomůžeme! 731 450 565